Skip to main content

FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Frequently Asked Question

Vragen die vaak gesteld worden

Is een consulent hetzelfde als een makelaar?

Nee, een consulent is niet hetzelfde als een makelaar. Een makelaar heeft meer bevoegdheden, heeft directe toegang tot het kadaster en andere gegevens en is aansprakelijk. Maar een consulent is flexibeler, kan gemakkelijker met meerdere makelaars samenwerken en is uiteindelijk meer een 'Manusje van alles'. Zijn of haar werkgebied is breder en kan daarom alleen al interessant zijn voor klanten.   

Wat zijn de bijkomende kosten in geval van aankoop?

Onder de bijkomende kosten vallen de provisie van de makelaar, de notariskosten, een aantal vaste leges ten behoeve van registratie en overdrachtsbelasting. In geval van het niet beheersen van de Italiaanse taal komt er nog een bedrag bij voor de verplichte vertaling van de akte in het Nederlands, de aanwezigheid van de tolk en de aanwezigheid van een tweetalige getuige tijdens de ondertekening van de koopakte bij de notaris.

 

Bemiddelen jullie ook in verhuur?

Nee, dit is niet echt onze tak van sport. Wel is er in geval van aankoop regelmatig sprake van een alternatieve constructie zoals Rent-to-Buy. Ook aankopen met uitgestelde betaling of een betaling in delen komen voor. In overleg met verkopers en in nauw overleg met de Notaris vinden we altijd een oplossing. 

Wat is de rol van de makelaar?

Een makelaar staat in principe tussen de beide partijen. Het is dus meer een mediator die de belangen van alle partijen zo goed mogelijk behartigt.  Het is uiteraard ook mogelijk om een makelaar in te schakelen die alleen de belangen van de aankopende of verkopende partij vertegenwoordigt. Dit komt overigens in de praktijk steeds vaker voor. De makelaarsprovisie wordt berekend over de aankoopprijs en is 3%.

Hoe wordt de overdrachtsbelasting berekend?

De overdrachtsbelasting wordt berekend over de kadastrale waarde van het object zoals is vastgelegd in de 'visura', het kadastrale paspoort van het huis. De overdrachtsbelasting staat niet of nauwelijks in relatie tot de verkoopprijs. We laten deze kosten van te voren uitrekenen door de notaris zodat de klant weet waar hij aan toe is.


Up
© All rights reserved Mariekeboot.consultig