Skip to main content

Marieke Vertalen

LUISTEREN
INTERPRETEREN
COMMUNICEREN
Marieke Vertalen

Wat kan ik voor je betekenen

Notariële akte

Het vertalen van een akte is een kunst apart. Niet alleen is de taal veel formeler dan we in Nederland gewend zijn maar de akte staat ook nog eens vol wetsartikelen. Voordat de akte passeert wordt deze doorgenomen met de klant en daar waar nodig is, nader toegelicht. Uiteraard heb ik de akte al in een eerder stadium met de Notaris doorgesproken en gecontrolleerd.

Voorstel tot aankoop

De vertaling van een aankoopvoorstel behelst ook een aantal artikelen, met name over de aanbetalingen, die nadere uitleg behoeven. In de praktijk komt het dus altijd neer op meer dan alleen maar vertalen. Maar ook op vooral veel uitleggen.

Hypotheek aanvraag

Het vertalen van een hypotheenaanvraag betekent juist dat er vertaald moet worden naar het Italiaans. Dan gaat het om jaaroverzichten, rekeningoverzichten, werkgeversverklaringen en uitrekstels uit de burgelijke stand. Een tak van sport die weer heel andere eisen stelt...

Offertes

In geval van een verbouwing wordt er een overzicht gemaakt van de werkzaamheden op basis van vierkante meterprijzen. Dit heet een 'Computo Metrico'. Deze wordt vertaald in het Nederlands zodat de klant een duidelijk beeld heeft wat inbegrepen is in de offerte en wat niet. Ook hier geldt weer: een vertaling alleen is niet genoeg. Uitleg is een belangrijk deel van het werk.


Luisterend oor en helder advies

Tolken betekent vooral goed luisteren. Zeker als het over bouwwerkzaamheden gaat. Het is niet alleen belangrijk om de wensen van de klant goed over te brengen aan geometra en aannemer maar ook om de (on)mogelijkheden van bepaalde wensen vervolgens goed uit te leggen. Overleg voeren over welke werkzaamheden zelf gedaan mogen worden en welke niet. Uitleg over Italiaanse bouwvoorschriften, de rol van de geometra, vergunningen…alles gaat net een beetje anders. Een betrouwbare tussenpersoon is van fundamenteel belang.


Vertalen...een kwestie van vertrouwen

De tolk/vertaler is vaak de vertrouwenspersoon van de klant tijdens het proces van aankoop of verkoop. De vele onzekerheden die onder andere worden veroorzaakt door andere regelgeving en het wollige Italiaanse taalgebruik in de aktes met talloze verwijzingen naar allerlei wetsartikelen, kunnen voor een groot deel worden ondervangen met een vertaling en goede uitleg.


Controle

Alle documenten worden uitvoerig gecontroleerd op onzorgvuldigheden. Daar waar twijfel is over de woordkeuze in de Italiaanse versie, wordt er overleg gevoerd met de notaris. Zo is de tolk meer dan alleen vertaler maar meteen ook een waakhond geworden die de belangen van de klant vertegenwoordigd. De samenwerking met een aantal ‘vaste’ notarissen garandeert een soepel verloop van dit proces.
View my social accounts now
Up
© All rights reserved Mariekeboot.consultig